Duurzame (of verantwoorde) vis voldoet aan drie belangrijke normen:

1. De hoeveelheid van een vissoort moet op orde zijn, zodat de vis zich door voortplanting in stand kan houden.

2. De vangstmethode moet het milieu zoveel mogelijk ontzien.

3. De vistechniek moet zo gericht mogelijk kunnen vissen met zo min mogelijk ongewenste bijvangst in de netten.

Voor de Nederlands vissector ligt de belangrijkste uitdaging in het zoeken naar een balans tussen het verdienen van een goed belegde boterham aan het verkopen van vis enerzijds en anderzijds een zorgvuldig beheer van de visbestanden zodat er voor de komende generaties ook nog vis genoeg is. De vissector werkt hard aan het vergroten van het aanbod van 'verantwoorde vis'. Op het gebied van dit maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden de laatste jaren tal van activiteiten plaats.
Download via onderstaande link uitgebreide informatie over vis en duurzaamheid.

Link naar PDF document

Gecertificeerd duurzame visserij - Certificaat MSC