download (9)

Christian den Haan met een vis overdwars tussen zijn tanden